top of page

Nye bestemmelser i avhendingsloven

Fra 1. januar 2022 vil de nye bestemmelsene i avhendingsloven tre i kraft. Endringene vil ha betydning for deg som skal selge bolig, da det vil føre til ekstra kostnader forbundet med salget, og boligselger har ikke lengre mulighet til å fraskrive seg ansvar for skjulte feil.

I dag selges de fleste boliger med en såkalt "som den er" - klausul. Denne klausulen betyr at selger fraskriver seg ansvar for eventuelle skulte feil og mangler ved boligen som selges. Dette betyr at selger i utgangspunktet er fri for ansvar, kjøper har kjøpt boligen slik den er. Selvfølgelig er det ikke slik at selger står helt fri for ansvar, da selger ikke kan tilbakeholde eller gi feil informasjon om eiendommen. Dersom det oppdages et avvik som er vesentlig, står allikevel selger ansvarlig.


De nye endringene som kommer 1. Januar 2022 har som mål å belyse eiendommer som selges på en bedre måte, som fører til et tryggere kjøp.

Målet med endringene i bestemmelsene er altså at både selger og kjøper skal sikres på en bedre måte, samt at det skal fremkomme flere og korrekte opplysninger på objektet som selges. På den måte kan kjøper lettere gjøre seg kjent med boligen. Å innhente disse opplysningene er en plikt og en oppgave som påhviler boligselger.


De viktigste endringene

  • Ansvarsfraskrivelse

Selger kan ikke lengre fraskrive seg ansvar for skjulte feil eller mangler. I korte drag, betyr det at boligen ikke lengre kan selges "som den er". Selger må derfor påse at all nødvending informasjon foreligger. Selvfølgelig kan ikke en kjøper forvente at en brukt bolig er som ny, og derfor må det kunne påregnes noen feil. En bolig anses kun for å ha en mangel dersom den er i dårligere stand enn hva kjøper kunne forvente ut fra boligens alder og synlige tilstand.

  • Arealavvik

Et arealavvik er en mangel dersom det er et avvik på 2% eller mer. Det forutsetter at avviket er på minimum 1 kvm.

  • Offentlig godkjent tilstandsrapport

Det er også satt opp en ny forskrift sammen med endringene i avhendingsloven. Her stilles det krav til hvilke rom/bygningsdeler som skal undersøkes, hva den bygg sakkyndige skal hente av informasjon og hvordan det skal undersøkes.


I korte trekk

Som boligselger er det vesentlig at alle opplysninger om boligen gjøres kjent. Siden man ikke lengre kan bruke den generelle ansvarsfraskrivelsen er det enda viktigere, da man kan stilles til ansvar i større grad for feil/mangler. Snakk med eiendomsmegler og den bygg kyndige om det er noe du er usikker på, og fortell om boligen din.


Som boligkjøper må man sette seg godt inn i alle salgsopplysningene før man bestemmer seg for å kjøpe. Det kan være mye å sette seg inn i, men innholdet i eiendomsmeglerens salgsoppgave, er inntatt for å gi boligkjøper de viktigste opplysningene. Bruk god tid til før visning på å gjøre deg kjent med innholdet i salgsoppgaven og tilstandsrapportene. Still spørsmål til megler/selger om det er noe du lurer på.


EiE har også laget et fint informativt infoskriv rundt tematikken som kan lastes ned her.

70 visninger0 kommentarer
bottom of page